Skip to content

Izobraževanja

warning: Creating default object from empty value in /home/fdlvsi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Nova gasilska častnika

-

Luka Hribernik in Nejc Haladeja sta uspešno opravila tečaj za vodjo enot. Tečaj je bil sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, izdelave seminarske naloge ter praktičnih vaj na Igu. Teoretični del je potekal aprila na katerem so tečajniki pridobili znanje iz 17 različnih področij oz. predmetov, temu so sledile praktične vaje. Zaključno vajo/usposabljanje so imeli 15.6.2013 na ICZR na Igu.

Tečaj za sodnika 2013

-

Danes dne 6.4.2013 se je v Braslovčah s praktičnim in teoretičnim izpitom, zaključil Tečaj za sodnika gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin. Obiskovala sta ga dva naša člana Katjuša Stepišnik in Luka Hribernik, ter ga tudi uspešno opravila.

Novi NGČ in izprašani gasilci

-

V mesecu aprilu in maju je GZ Prebold organizirala tečaj za vodjo enote-NGČ in tečaj za izprašanega gasilca, katerega so se udeležili tudi naši člani in vsi uspešno zaključili.

V sredo 20.6.2012 pa je bila uradna podelitev činov - čestitamo!

Analiza požarne intervencije v Bisolu

-

GZ Prebold je 22.2.2011 organizirala analizo požara v podjetju Bisol d.o.o.. Analiza je bila v gasilskem domu v Latkovi vasi, kjer so bili povabljeni predstavniki GZ Slovenija, GZ Prebold, GZ Žalec, civilna zaščita, regijski center Celje, PP Žalec in predstavniki podjetja Bisol. V analizi so sodelovali vsi akterji na intervenciji in prestavniki podjetja Bisol, kjer je bilo največ vprašanj zastavljenih na temo fotovoltaiko - kako gasiti v primeru požara.

Uspešno opravila tečaj za uporabnika dihalnih aparatov - IDA

-

Aljaž Stepišnik in David Hribernik sta se 10. in 11. decembra na Igu -
ICZR udeležila tečaja za nosilce uporabnikov dihalnih aparatov, ter
tačaj tudi uspešno opravila.

Nova gasilska častnika - vodja enot

-

Miha Fonda in Sašo Reberšek sta uspešno opravila tečaj za vodjo enot. Tečaj  je organizirala GZ Šaleška dolina, ki je potekal v prostorih PGD Velenje. Tečaj je bil sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, izdelave taktične seminarske naloge ter zaključne vaje. Teoretični del je trajal od septembra do oktobra (62 ur), na katerih so tečajniki pridobili znanje iz 17 različnih področij oz. predmetov, temu je sledilo praktično usposabljanje (17 ur). Zaključno vajo smo imeli 27.11.2010 na ICZR na Igu.

RSS časopisni članki
sfy39587p00