Skip to content

Člani operative

Operativa je sestavni del gasilskega društva, katerega glavna skrb je aktivno sodelovanje v gasilskih intervencijah ter nenehno izpopolnjevati svoja znanja. Tudi v PGD Latkova vas imamo kar nekaj operativcev, ki so ustrezno usposobljeni ter zavarovani za primere poškod ali odškodninske odgovornosti pri GZ Prebold.

Seznam vseh operativnih članov PGD Latkova vas:

sfy39587p00