Skip to content

Operativni načrt

Operativni gasilski načrt je načrt, ki ureja organizacijo, obveščanje in alarmiranje gasilskih enot. Njegova glavna funkcija je oskrbovanje operativnih vodij z uporabnimi in koristnimi informacijami, ki omogočajo lažje in hitrejše delo v primeru intervencije.

Načrt se redno dopolnjuje v skladu s predpisi, z razvojem tehnike, s kadrovskimi in organizacijskimi spremembami. Dokument mora biti vedno ažuren, kvaliteten, razumljiv in dostopen oz. dostavljen vsem, ki ga morajo poznati in uporabljati.

Načrt je potrebno vedno sproti ažurirati s spremembami, vsakih 5 let pa obvezno pregledati in dopolniti.

Oglejte si operativni načrt PGD Latkova vas.

sfy39587p00